Club

d

Welkom op de website van Probus Antwerpen Metropool. Een vereniging van vrienden voor vrienden en gelijkgezinden.

Probus Antwerpen Metropool maakt de toekomst na een actief professioneel leven nog interessanter via haar tweewekelijkse bijeenkomsten.

Doorheen diverse activiteiten is het de bedoeling deze vriendschapsbanden verder te ontplooien, een reden waarom onze partners steeds welkom zijn.

De leden en het bestuur van Probus Antwerpen Metropool wensen u een aangename ontdekking en voor algemene info over Probus klik even door op www.probus-belgium.be .

 

Volgende activiteiten